Nasz pierwszy projekt w Symfony2

By zacząć pracę nad Symfony2 najłatwiej jest uzyć NetBeans.

We wcześniejszym tutorialu pokazałem jak wygenerować projekt w Symfony2.

Czyli File->Nev Project tworzymy projekt w Smfony2 w moim przypasku projekt to symfony1

Krok 1.

W pliku [nazwaprojektu]/app/AppKernel.php -> usuwamy
$bundles[] = new Acme\DemoBundle\AcmeDemoBundle();
(linia rejestruje DemoBundle tworzonego na początku tworzenia naszego projektu)

Krok 2.

W pliku [nawaprojektu]/app/config/routing_dev.yml usuwamy regułę:

_welcome:
pattern: /

defaults: { _controller: AcmeDemoBUndle:welcome:index}

_demo_seccured:

_demo

Krok 3.

Kolejnym krokiem jest utworzenie pakietu projektu:

w wierszu poleceń wydajemy komendę:

php app/console generate:bundle

W odpowiedzi dostajemy : Bundle namespace

Wprowadzamy nazwe pakietu: My/ProjectBundle

Wszystie opcje zstawiamy domyślnie ustawione czyli na pytania klikamy Enter.

Krok 4.

Dostosuj Kontroller DefaultController.

W pliku [nazwaprojektu]/src/My/ProjectBundle/Controller/DefaultController.php wprowadzamy:

class DefaultController extends Controller

{

/**

*Route(„/informacje.html”)

* @Template()

*/

public function indexAction()

{

return array();

}

}

Krok 5. DOstosowanie widoku aplikacji index

W pliku [nazwaprojektu]/src/My/ProjectBundle/Resources/views/Default/index.html.twig

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Mój projekt</title>

</head>

<body>

Nasza zawartość

</body>

</html>

Krok 6.

Na początku pliku [nazwaprojektu]/app/config/routing.yml dodajemy regułę:

_homepage:

pattern:    /

defaults:  { _controller: MyProjectBundle:Default:index }