Pierwszy projekt w Symfony2 – konfiguracja

Rozpoczecie pracy w Symfony2 jest dość proste, by ułatwić sobie jeszcze prace skorzystam z NetBeans.

Uruchamiamy NetBeans, w tym samym czasie pobieramy paczkę Symfony2 ze strony projektu gdy skończy się jej pobieranie, wchodzimy do NetBeans ->Tools ->Options -> zakładka PHP -> Symfony2  nastepnie wybieramy ścieżkę gdzie znajduje się paczka Symfony2 która będzie podstawą do generowania projektów.netbeans

Nasze ustawienia powinny wyglądać mniej więcej tak w zależności od ściezki paczki Symfony2.

OK w tym miejscu mamy już ustawione środowisko do pracy.

Kolejnym krokiem jest w NetBeand wyklikanie sekwencji która wygeneruje projekt czyli File -> Nev Project -> PHP->php Application -> nazwa projektu i ścieżka do niego (polecam tutaj dodanie folderu w ścieżce wamp/www/[nazwa projektu])

netbeans2

Klikamy Next tu zaś w kroku 3 otrzymujemy ustawienia odpalania aplikacji:

Run As: Local Web Site

Project URL: localhost/symfony1

Proponuje tego nie zmieniać na smamym początku gdy zaczynamy swoją pracę nad Symfony2.

Krok 4. PHP Frameworks

W tym kroku wybieramy Framework który będzie użyty w naszym projekcie:

netbeans3

Zaznaczamy Symfony2 i klikamy finish. Netbeans wygeneruje teraz projekt na bazie pobranej paczki Symfony2 w lokalizacji która wybraliśmy w moim przypadku to zend/www/symfony1 by ją wywołać w localhost wybieramy http://localhost/symfony1

Po wygenerowaniu przez NetBeans projektu otrzymamy:

netbeans4Projekt został stworzony w wybranej lokalizacji. By zobaczyć widok demo projektu Symfony nalezy wybrać w url przeglądarki adres do w http://localhost/nazwaprojektu/web/app_dev.php

otrzymamy w przeglądarce:

netbeans5

OK otrzymaliśmy to co było nam potrzebne czyli 1 Kroki z Symfony2. Kolejny tutorial pokaże w jaki sposób zbudować 1 swoją aplikację.