Zend Framework pierwsze kroki

Zend Framework jeden z lepszych z frameworków PHP.

By rozpocząć prace nad Zend Framework użyjemy serwera Wamp.

1. Pobieramy najnowszą/lub wymaganą wersję Zend dla naszego projektu.

2. Pobraną paczkę dodajemy najlepiej do wamp/bin/php

3. Kolejnym krokiem jest dodanie ścięki do bin w pobranej paczce  ZEND i przeniesionej do bin/php

Dodajemy je do Panel sterowania\System i zabezpieczenia\System do zmiennych środowiskowych

do Path. U mnie ścieżka którą dodałem do Zmiennych środowiskowych to C:\wamp\bin\php\zend\bin

folder pobrany ze strony to zend.

4. Następny krok to uruchomienie w httpd.config w Apache

wchodzimy do pliku httpd.config w Apache i w linii

#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so usuwamy #

pozwala to na uruchomienie modułu – mod_rewrite

5. Kolejny krok to przejście do php.ini i dodanie ścieżki  do liblary paczki Zend

szukamy linii:

i jak poniżej w include_path dodajemy ścieżkę do liblary.

; Windows: „\path1;\path2”
include_path = „.;C:\wamp\bin\php\zend\liblary”

 

Na tym etapie mamy dodane wszystkie ścieżki które są wymagane do uruchomienia CMD i użycia komendy zf

Więc drogi czytelniku jeśli przeszedłeś krok po kroku spróbuj włączyć CMD i sprówbuj wywołać zf.

Pozdrawiam

Post navigation